تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازار و بازاریابی تحقیقات

  تحقیقات بازار و بازاریابی تحقیقات چیست؟     تحقیقات بازاریابی به زبان ساده یعنی فرایندی که در آن با جمع آوری داده یا اطلاعات تلاش می‌کنیم تا بازار و مشتریان را درک کنیم؛ این درک کردن یعنی کشف فرصت‌ها، بررسی مشکلات، پیدا کردن راه‌حل‌هایی برای فروش بیشتر، ارزیابی کارهای بازاریابی در حال انجام و …

تحقیقات بازار و بازاریابی تحقیقات Read More »